preverjam kako blog deluje.

Terapije za mlade

  • odnosi s starši in sovrstniki
  • samopodoba vrednega človeka
  • odnos do šole in dela

Terapije z otroki

  • pozitivna samopodoba
  • red in doseganje ciljev
  • odnosi z sovrstniki in odraslimi