Kompletna rešitev za šolstvo in izobraževanje

 • učenci, dijaki, študentje
 • učitelji in strokovno osebje
 • starši in skrbniki otrok

Izpostavljeno

 • učencem, dijakom in študentom pokažemo ustrezen odnos do sebe in okolja, ki jih obdaja (dom, šola, vrstniki)
 • učitelje opolnomočimo z ustreznimi pristopi do otrok in mladostnikov
 • ravnatelje vzpodbudimo k ustvarjanju timskega okolja
 • starše vzodbujamo k odgovornemu starševstvu
 • povezujemo zgoraj navedene skupine
 • asertivno vodenje predavanj, ki jih lahko razume vsak
 • rešujemo tudi praktične izzive
 • bogate izkušnje pri delu z šolami in institucijami

Razumevanje in pristop

Mlade poučujemo o ključni vlogi čustvene inteligence pri premagovanju življenjskih preizkušenj. To vključuje razvijanje odnosa do lastnega jaza, medsebojnih odnosov, družine, in širšega okolja, kot tudi razumevanje sveta okoli nas. Poudarjamo tudi zavedanje lastne telesne govorice in izražanja ter skrb za dobro počutje. Spodbujamo zaupanje v notranji glas, razumevanje odgovornosti ter prizadevanje za dejavnosti, ki resnično odražajo naše vrednote. Naše delo je usmerjeno v dvig zavesti preko čustveno inteligentne komunikacije in preprostega razumevanja, ki je dostopno vsem. Gre za edinstven pristop, ki mladim omogoča razvijanje spretnosti, ki jih redko najdejo drugje.

Učitelje, vzgojitelje in ostalo šolsko osebje opolnomočimo s asertivno komunikacijo ter vzpostavitvijo ustrezne dinamike v odnosu do otrok in mladostnikov. Poudarjamo tako verbalno kot neverbalno komunikacijo, ki vpliva na vedenje mladih. Pri verbalni komunikaciji je ključno razumevanje vloge in asertivnost pri reševanju izzivov. Spodbujamo sodelovanje znotraj šolskih timov za zmanjšanje stresa. Naš pristop je praktičen in osredotočen na čustveno inteligentne metode ter sodobne tehnike, pri čemer se izogibamo preveč teoretičnim pristopom.

Staršem in skrbnikom otrok lahko posredujemo informacije, ki jih šola običajno ne zajema. Poudarjamo njihovo odgovornost pri vzgoji ter nudimo praktične rešitve za gradnjo odnosa, ki prinaša notranji mir staršem in spodbuja otrokovo notranjo motivacijo in odgovornost. Predstavljamo jim asertivne komunikacijske tehnike in razloge za različne vzgojne pristope, zlasti glede na posledice. Jasno jim razložimo, da je čas, ki ga preživijo z otroki, nenadomestljiv. Vključimo naučeno v celovito zgodbo, kjer so starši odgovorni do sebe in svojih otrok ter spoštljivi do šolskega sistema, pri čemer razumejo pomen sodelovanja med domom in šolo za dobrobit otrok in mladostnikov. Poudarimo pomen ustrezne neverbalne komunikacije pri vzgoji ter prilagoditev le-te za lažje doseganje vzgojnih ciljev.

Predavanje o samopodobi za otroke in mladostnike

Dobra samopodoba za samozavestne in srečne otroke ter mladostnike

Izziv:

Vas skrbi, da vašim učencem in dijakom primanjkuje znanja in veščin za gradnjo močne samopodobe? Se sprašujete, kako jim lahko pomagate na poti do večje samozavesti, zdravih odnosov in uresničevanja ciljev?

Rešitev:

Predstavljamo vam 90-minutno delavnico, ki bo vašim učencem in dijakom nudila ključna orodja za krepitev samopodobe. Delavnica, zasnovana za otroke in mladostnike, bo na asertiven način osvetlila teme, kot so:

Odnos do sebe: Kako sprejeti sebe takšnega, kot si, in se imeti rad?
Občutek sposobnosti: Kako verjeti vase in v svoje sposobnosti?
Postavljanje ciljev: Kako si zastaviti cilje in jih doseči?
Zdravi odnosi: Kako graditi spoštljive odnose z drugimi?
Odgovornost: Kako prevzeti odgovornost za svoja dejanja in besede?
Skrb za zdravje: Kako skrbeti za svoje fizično in duševno zdravje?
Delati prav: Kako sprejemati etične odločitve in ravnati pošteno?

Zakaj izbrati to delavnico?

Izboljšana samopodoba: Udeleženci bodo razvili močnejšo samopodobo in samozavest.
Zdravi odnosi: Naučili se bodo graditi boljše odnose s sovrstniki, družino in drugimi.
Doseganje ciljev: Pridobili bodo veščine za postavljanje in uresničevanje ciljev.
Večja sreča in zadovoljstvo: Udeleženci bodo bolj srečni in zadovoljni s svojim življenjem.

Delavnica je primerna za:

 • Osnovne šole
 • Srednje šole
 • Visoke šole in fakultete
 • Dijaške domove
 • Vzgojno-izobraževalne ustanove

Trajanje: 90 minut (60 minut predavanja + 30 minut za vprašanja in odgovore)

Za dodatne informacije in rezervacije nas kontaktirajte >>.

Ne zamudite te edinstvene priložnosti, da svojim učencem in dijakom pomagate na poti do bolj srečnega in izpolnjenega življenja!

Predavanje o motivaciji in odnosih za mlade

Iskrena motivacija in močni odnosi za samozavestne in srečne mlade

Izziv:

Vas skrbi, da vaši otroci in mladostniki nimajo prave motivacije in ne znajo graditi zdravih odnosov? Se sprašujete, kako jim lahko pomagate odkriti svoj potencial, premagati dvome in doseči zastavljene cilje?

Rešitev:

Predstavljamo vam 90-minutno delavnico, ki bo vašim otrokom in mladostnikom nudila ključna orodja za doseganje resnične motivacije in izgradnjo močnih odnosov. Delavnica, zasnovana za mlade od 12 let naprej, bo na interaktiven in privlačen način osvetlila teme, kot so:

Odkrivanje notranje motivacije: Kako najti navdih in voljo za doseganje ciljev?
Bonton za uspeh: Kako se obnašati in komunicirati, da dosežete sodelovanje in spoštovanje?
Notranji mir in ravnovesje: Kako se spopasti s stresom in negativnimi čustvi?
Zdrave življenjske navade: Kako skrbeti za svoje fizično in duševno zdravje?
Odgovornost za svoje stvari: Kako se organizirati in poskrbeti za svoje imetje?
Primerjanje z drugimi: Kako se izogniti negativnim vplivom primerjave z vrstniki?
Pomen reda in discipline: Kako vzpostaviti zdrave navade in doseči dolgoročne cilje?
Vrednost uspeha in spoštovanja: Kako si prizadevati za dosežke in si zaslužiti spoštovanje drugih?

Zakaj izbrati to delavnico?

Izboljšana motivacija: Udeleženci bodo odkrili notranjo motivacijo in navdih za doseganje ciljev.
Močnejši odnosi: Naučili se bodo graditi spoštljive in zdrave odnose z drugimi.
Večja samozavest: Pridobili bodo samozavest in pogum, da se spopadejo z izzivi.
Večja sreča in zadovoljstvo: Udeleženci bodo bolj srečni in zadovoljni s svojim življenjem.

Delavnica je primerna za:

 • Osnovne šole
 • Srednje šole
 • Visoke šole in fakultete
 • Dijaške domove
 • Vzgojno-izobraževalne ustanove

Trajanje: 90 minut (60 minut predavanja + 30 minut za vprašanja in odgovore)

Za dodatne informacije in rezervacije nas kontaktirajte >>.

Ne zamudite te edinstvene priložnosti, da svojim otrokom in mladostnikom pomagate na poti do bolj uspešnega, srečnega in izpolnjenega življenja!

Predavanje za starše

Sodelovanje s starši za vzgojo srečnih in čustveno inteligentnih otrok

V okviru našega programa sodelujemo s starši pri vzgoji otrok. Osredotočamo se na povezavo med:

Vzorom staršev: Kako njihovo vedenje vpliva na otrokovo vedenje.
Govorico telesa in intonacijo govora: Kako nebesedna komunikacija vpliva na otroka.
Pomembnosti ustreznega odnosa do sebe: Kako se samospoštovanje staršev odraža v vzgoji otroka.

Starše opolnomočimo z znanjem o:

Učinkovitemu komuniciranju v družini: Kako ustvariti miren, spoštljiv in sprejemajoč dom.
Komuniciranju z otrokom v enostarševskih družinah: Posebni izzivi in strategije.

Podajamo jim ključne elemente vzgoje, ki so bistveni za:

Vzgojo srečnih in uspešnih otrok: Razvoj zdrave samozavesti, odgovornosti in čustvene inteligence.
Izgradnjo močnega odnosa med starši in otroki: Povezovanje in ustvarjanje trajne vezi.

Naš program je edinstven, saj staršem ponuja:

Nepogrešljiva znanja in veščine za vzgojo otrok: Tega znanja ne najdejo drugje.
Usmerjenost na čustveno inteligenco: Pomoč otrokom pri razvoju sposobnosti razumevanja in upravljanja s čustvi.
Celostni pristop: Obravnava vseh vidikov vzgoje, od starševskega vzorca do komunikacije.

Verjamemo, da se srečni in čustveno inteligentni otroci začnejo pri srečnih in čustveno inteligentnih starših. Zato najprej poskrbimo za starše, da se naučijo skrbeti zase in vzpostaviti zdrav odnos s seboj. To je temelj za to, da postanejo vzorniki, ki jih otroci potrebujejo za srečno in izpolnjeno življenje.

Trajanje: 90 minut (60 minut predavanja + 30 minut za vprašanja in odgovore)

Za dodatne informacije in rezervacije nas kontaktirajte >>.

Predavanje za učitelje in šolsko osebje

Podpora strokovnjakom v izobraževalnih institucijah

Naš program ponuja učiteljem, vzgojiteljem, ravnatelju in strokovnim delavcem dragoceno znanje in orodja za učinkovito delo z otroki in mladostniki. ter delovanju šolskega tima. Osredotočamo se na:

Asertivno komunikacijo: Razvijanje veščin za jasno, spoštljivo in učinkovito komuniciranje z učenci.
Vzpostavitev ustrezne dinamike: Ustvarjanje pozitivnega in produktivnega učnega okolja.
Razumevanje vpliva komunikacije: Upoštevanje verbalne in neverbalne komunikacije na vedenje mladih.
Sodelovanje v timu: Spodbujanje sodelovanja med strokovnjaki za zmanjšanje stresa in izboljšanje učinkovitosti.

Praktičen in sodoben pristop:

 • Osredotočamo se na praktične veščine, ki jih lahko strokovnjaki takoj uporabijo v svojem delu.
 • Uporabljamo čustveno inteligentne metode in sodobne tehnike, ki so prilagojene potrebam mladih.
 • Izogibamo se preveč teoretičnim pristopom in se osredotočamo na uporabnost znanja.

Rezultati našega programa:

 • Izboljšanje komunikacije med šolskim osebjem in učenci.
 • Ustvarjanje bolj mirnega in urejenega učnega okolja.
 • Povečana učinkovitost pri reševanju izzivov in konfliktov.
 • Zmanjšanje stresa med strokovnjaki.
 • Izboljšanje splošnega počutja in uspeha učencev.

Vabimo vas, da se nam pridružite na tej dragoceni izkušnji! Z našim programom boste opolnomočeni za boljše delo z otroki in mladostniki ter za ustvarjanje pozitivnega vpliva na njihovo prihodnost.

Trajanje: 90 minut (60 minut predavanja + 30 minut za vprašanja in odgovore)

Za dodatne informacije in rezervacije nas kontaktirajte >>.

Termini

1. Termini predavanj: Po dogovoru z naročnikom

2. Lokacija izvedbe: Dogovor z naročnikom

Cena in pogoji poslovanja

1. Cena za individualno svetovanje*: 90 EUR + DDV (90 minut)

*Individualna svetovanja lahko potekajo v živo ali preko Zooma.

Piši mi >>

2. Cena na predavanje*: 450 EUR + DDV (90 minut)

*Predavanja lahko potekajo v živo ali preko Zooma. Cena lahko variira glede na število udeležencev, podaljšan čas za praktične delavnice in številom predavanj za naročnika.

Pišite nam >>

 

Pogoji poslovanja >>