ŠOLA ČUSTVENE INTELIGENCE TOPMOODS

Splošni pogoji poslovanja družbe Topmoods d.o.o., v nadaljevanju »družba«

SPLOŠNE INFORMACIJE IN PRIJAVA

Šolo izvajamo na podlagi predhodnih prijav.
Prijavite se lahko preko prijavnice na spletni strani www.topmoods.com in FB strani (@topmoods) .

Ob prijavi otrok in mladih do 18 let, starš oziroma skrbnik izpolni prijavnico, ostali udeleženci prijavnico izpolnejo sami.

Prijavnica obsega osnovne podatke o udeležencu (osebni in kontaktni podatki), predavanjih, plačniku in načinu prejemanja računov. Podatke iz prijavnice zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za lastno evidenco, obveščanje in delovanje družbe Topmoods d.o.o.. Z oddano prijavnico soglašate, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja družbe.

V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o potrditvi termina za program na katerega ste se prijavili.

PLAČILO
Plačilo se lahko poravna v enkratnem znesku ali v največ do treh obrokih, na poslovni račun družbe Topmoods d.o.o.

CENIK
Aktualna cena je zapisana pri vsakem posameznem razpisanem programu.
Družba si pridržuje pravico do spreminjanja cen in plačilnih pogojev.
Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na spletni strani družbe.

NAČIN PREJEMANJA RAČUNOV
Račun posredujemo oziroma pošljemo po elektronski pošti na naslov, ki ga navedete ob prijavi.

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI
Za neplačane izstavljene račune, ki niso poravnani do navedenega datuma, pošljemo opomin. Za pošiljanje opomina zaračunamo stroške v višini 1,5 EUR.
V primeru neporavnanih obveznosti oziroma po prvem opominu sprožimo postopek izterjave (izvršba), udeleženca pa izključimo iz šole.

IZVAJANJE programa
V času šolskih počitnic in državnih praznikov programov šole ne izvajamo. Pridržujemo si pravico do časovne spremembe izvajanja programa.

URNIK IN LOKACIJA šole
Aktualni urnik in termini so zapisani posebej pri vsakem programu.
V Ljubljani program poteka v prostorih hotela B&B Hotel Ljubljana Park, Tabor 9, 1000 Ljubljana. Ostale lokacije so zapisane ob posameznih programih glede na mesto izvajanja šole.
Družba si pridržuje pravico do spreminjanja urnika in lokacije.
O spremembah vas bomo pravočasno obvestili po elektronski pošti.

ODPOVED
V primeru odpovedi posameznega modula zaradi odsotnosti mentorja vam termin za nadomeščanje sporočimo po elektronski pošti v najkrajšem možnem času.

PRISOTNOST
Zaradi nemotenega poteka dela in izvajanja se na module prihaja točno.
Zamudo mora udeleženec pravočasno sporočiti mentorju ali poslati elektronsko sporočilo na mail urska.malovrh@topmoods.com.
Načrtovano odsotnost iz posameznega modula je potrebno predhodno sporočiti vsaj en dan pred izvajanjem modula, preko elektronske pošte na naslov urska.malovrh@topmoods.com.
Odsotnost udeleženca na posameznem modulu v kakršnemkoli obsegu ni podlaga za povračilo denarja, ki ga je udeleženec že poravnal. Prav tako ni podlaga za znižanje cene celotnega progama.

ODSOTNOST ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Na podlagi predhodnega obvestila o daljši odsotnosti udeleženca in z ustreznim dokazilom – zdravniškim potrdilom, se neizkoriščeni obiski udeleženca posameznega modula povrnejo, vendar največ za odsotnost na dveh modulih.
Za to mora udeleženec zdravniško potrdilo posredovati v roku 7 dni po zaključenem zdravljenju. Kasnejših zahtevkov ne upoštevamo.

ODJAVA, PREKINITEV
Udeleženec lahko kadarkoli preneha obiskovati šolo na način, da nas o tem pisno obvesti na elektronski naslov urska.malovrh@topmoods.com. Ustnih odpovedi ali odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Kupnino mora udeleženec kljub temu poravnati v celoti.

VARNOST, ODGOVORNOST
Vsi moduli in vaje potekajo na lastno odgovornost udeleženca oz. odgovornost staršev /skrbnikov. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.
Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari v prostorih, kjer se izvaja šola, ne odgovarjamo, vse najdene predmete pa shranjujemo do konca šole.
Za prihod in odhod otrok na module so odgovorni njihovi starši oziroma skrbniki.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Družba se zavezuje in spoštuje varovanje osebnih podatkov vseh udeležencev delavnic.

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE DELAVNIC
Fotografije modulov in vaj se uporabijo za lasten arhiv, za objave na spletni strani družbe, na Facebook strani, na Instagram strani, na Youtubu ter na drugih digitalnih in tiskanih medijih, ki si namenjeni promociji družbe.

OBJAVA FOTOGRAFIJ IN VIDEO VSEBIN
Za objavo fotografij in video vsebin mora družba pridobiti soglasje udeleženca.

SPREMEMBE POGOJEV
Družba si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na spletni strani družbe.