Program čustveno inteligentne šole TOPMOODS je unikaten, program je plod lastnih znanj in uspešnega dela z ljudmi. Skozi module, ki jih šola ponuja ljudi ozavestimo o ključnih dejavnikih, ki vplivajo na srečo v življenju in le temu dajejo nek širši smisel; vzpostavitev pravega odnosa, sprejemanja in odgovornosti do sebe, drugih in okolja ter optimizem glede možnosti v življenju usklajen s konceptom »narediti in se odločati prav«.

Program je razvil Yan Myr, vedenjski trener in pisatelj, nakazuje pa nov koncept dela z ljudmi, ki bazira na principih osebne čustvene inteligence vzpostavljenih skozi paleto modulov, ki jih je (bolj kot se jih naučiti) potrebno dojeti. Moduli oblikujejo človekovo zavest o sebi in o okolju, ki ga obdaja, cilj pa je vzpostaviti človeka, ki bi nastal, če bi bil vzgojen v čisti ljubezni in odgovornosti.

Ključno gradivo čustveno inteligentne šole TOPMOODS je Prva pomembna knjiga za velike in male otroke katere avtor je Yan Myr.

Sistem čustveno inteligentne šole je nadvse primeren za vse posameznike, ki imajo težave na enem od naslednjih področjih:
- odnos do sebe
- odnos do bližnjih in drugih ljudi
- odnos do okolja
- notranji mir
- ciljna usmerjenost
- sprejemanje pravih odločitev

Ključne besede (vsebinski poudarki): Imeti se rad, delati prav, zmagovalna mentaliteta, odločenost, skrb za zdravje, notranji mir, verjeti vase, vztrajnost, sposobnost, občutek moči, vera v uspeh, zadovoljstvo, občutek vrednosti, tveganje, notranji glas, odgovornost, sprejemanje različnosti, prava mera pri uživanju, govorica telesa, glas in govor, komunikacija.

Skupine, ki so na voljo:

 

Nazaj