Vzgoja za starše

Ciljna skupina: očetje, mame in skrbniki otrok

Oblika dela: trening ustrezne komunikacije (govorne in govorice telesa) in vaje za izboljšanje medosebnih odnosov, vaje za boljšo samopodobo in umirjanje, ozaveščanje lastnih napak in usmerjanje za dosego srečnega, s seboj zadovoljnega otroka in starša oz. skrbnika

Starševsko življenje

Življenje starša v sodobnem svetu je stresno. Ob hitrem življenjskem ritmu je težje spremljati razvoj otroka in z njim ohranjati ustrezno komunikacijo. Še posebej se to odraža v »kritičnih« situacijah, ko je z otrokom »nekaj narobe«. Starši lahko krivimo sebe, pretekle odločitve, samopodobo in ne navsezadnje stres, ki ga vsak dan doživljamo na delovnem mestu in doma.

Občutki krivde in primanjkljaji znanj ter izkušenj na področju vzgoje otroku NE pomagajo. Otroku lahko pomaga le vzor, pogovor, sprejemanje, usmerjanje in dobri odnosi. Da se takšno stanje doseže, mora starš največkrat začeti s spremembami na sebi. V mislim imamo predvsem razvoj veščin in znanj potrebnih za delo z otrokom in delo na samopodobi. 

Uspešen starš je uspešen človek

Za vse starše, ki si želijo postati mirnejši in s seboj zadovoljni ljudje ob tem pa tudi dobri vzgojitelji svojih otrok, izvajamo uspešen program kjer starše lahko naučimo:

 • spretnosti v komunikaciji z otroki (poslušanje, pogovor, govorica telesa)
 • spretnosti v komunikaciji s šolo
 • prepoznavati vzroke za določena vedenja otrok
 • biti mirni v stresnih situacijah
 • kako izboljšati samopodobo in se soočiti z lastno preteklostjo, ki je lahko ovira pri vzgoji

Cilji

Po končanem procesu je cilj, da starši:

 • postanejo dobri in zaupljivi sogovorniki svojih otrok
 • znajo otroku postaviti meje
 • uspešno komunicirajo s šolo in drugimi institucijami
 • lahko nadzorujejo svoje razpoloženje
 • razumejo, da so tudi sami vredni in da imajo veliko razlogov da se imajo radi
 • da postanejo s seboj zadovoljnejši, srečnejši in uspešnejši, ne le na področju starševstva, ampak tudi kot partnerji, sodelavci in prijatelji.