Evalvacija socialnega omrežja za podjetja

Včasih je razlika med tem, kakšna je predstava uprave, zadovoljstvo uporabnikov in potencialno zadovoljstvo in uporabna vrednost, ogromna. Naročite evalvacijo svojega socialnega omrežja in ugotovite, kje so še zaloge komunkacijske učinkovitosti v vašem podjetju.

Priprava strategije nastopa

Morda je res na koncu najbolj pomemben cenovno ugoden izdelek. Vendar moramo pred tem dobro poznati svoja (kolektivna) pričakovanja do socialnega omrežja za svojepodjetje ter tehnološke in uporabniške zmožnosti. Uporabite širino poznavanja uporabe IT tehnologij za poslovodenje, ki jo imamo v naši hiši, ter poznavanje praks strateških usmeritev uvajanja socialnih omrežij v podjetje.

Svetovanje pri implementaciji socialnega omrežja v podjetje

Vsej virtualnosti navkljub, je implementacija socialnega omrežja v podjetje, lahko dolgotrajen in boleč proces. Vsaka sprememba zahteva, da se vsi deležniki vsaj v nečem prilagodijo, se vsaj nečesa naučijo in vsaj kaj opustijo. Večkrat smo bili del procesa: kot uporabniki, kot strategi, kot kupci. Zato vam ponujamo tako tehnološko, kot poslovno in HR podporo in svetovanje pri implementaciji.

Vodenje uredništva omrežja

Vsak, še tako dovršen, sistem za interno komuniciranje, ima vendarle eno pomanjljivost: je le orodje. Če ljudje z njim ne operirajo, če ga ne 'hranijo' s podatki, če ne kolaborirajo med seboj, sistem ne zaživi. Uredništvo internega socialnega omrežja za podjetje je simbolno mazivo kolesja komunikacije med sodelavci. Na outsource vodenje uredništva lahko gledamo z vsaj dveh vidikov: stroškovna učinkovitost in dodatno zagotavljanje uspešne implementacije omrežja v ustaljene poslovne procese.