Delo z otroki

Predvidena starost: 5-15 let

Oblika dela: trening vedenja in ozaveščanje lastne vrednosti, premagovanje strahov in zamer, izboljšanje odnosov z sovrstniki, učitelji in starši, učenje in odnos do dela, umirjanje in sprejemanje, doseganje ciljev in vzpostavitev reda

Otroci so naše največje bogastvo. Z svojim vedenjem v marsičem odločajo o naši sreči in našim zadovoljstvom s seboj v vlogi staršev. Včasih pa se z otroci kaj enostavno zalomi. Namesto občutkov krivde staršem ponujamo strokovne rešitve, ki lahko v marsičem nadoknadijo manko določenih veščin, znanj, spretnosti in osebnostnih lastnosti. 

Čas za praktično vse na svetu lahko nadomestiš (šola, ljubezen, služba, hobi) le časa, ki bi ga lahko preživel z otroki, ne moreš nadomestiti. Kako smo ta čas porabili čutimo celo življenje. Stari modreci so nas naučili, da na koncu naše poti ne štejemo bogastva, ampak nam bližnje ljudi in njihovo srečo. Ne zamudi svoje priložnosti, biti dober starš, dokler imaš čas. Če se je zataknilo, poskrbimo za prave korake. 

Otroci s posebnimi potrebami

Velikokrat nas obiščejo tudi otroci s posebnimi potrebami (sodeč po odločbah) in težavami (npr. ADHD, vedenjske motnje, izzivi na področju duševnega zdravja). Pri nas med otroci ne razlikujemo.

Vse imamo radi in jih sprejemamo takšne kot so.

Pri otrocih s posebnimi potrebami najprej določimo razmerje med težavo (zdravstveno ali drugo) in privzgojenim vedenjem. Vedenje pri otroku nato spremenimo v največji možni meri, posledično pa so učinki zdravstvene težave bistveno manjši in na posameznika vplivajo v najmanjši možni meri.

Obisk otroka pri nas

 • Z njim se pogovorimo, ga slišimo in ga naučimo poslušati
 • Naučimo ga ustreznega izražanja
 • Izboljšamo samopodobo
 • Odstranimo negativna prepričanja
 • Vzpostavimo veselje do življenja
 • Kar je možno naredimo v igri

Rezultati

Po končanem procesu so otroci v našem programu:

 • Samozavestnejši
 • Spoštljivejši
 • Spretnejši v komunikaciji
 • Mirnejši
 • Bolj optimistični
 • Uspešnejši