Delo z mladimi

Predvidena starost: 16-30 let

Oblika dela: trening vedenja in razvijanja pozitivne samopodobe, trening komunikacije v medosebnih odnosih, ozaveščanje in razumevanje življenjskih procesov, vzpostavitev notranjega miru in občutka vrednosti 

Večino časa na tem svetu lahko nadomestimo in popravimo stare napake (končamo šolo, poiščemo srečo v ljubezni, zamenjamo službo),  le čas, ki bi ga lahko preživeli z otroci se nikoli več ne vrne.  Otroci odrastejo in postanejo rezultat vseh njihovih izkušenj. Postanejo mladostniki, ki se soočajo s slabo samopodobo, vrstniškim nasiljem, težavnimi domačimi razmerami, občutkom, da jih nihče ne razume, osamljenostjo in drugimi stiskami.

Kaj morajo mladi vedeti o nas

 • ne nabijamo in ne težimo, se nam ne da
 • ne oponašamo staršev in učiteljev, imamo lastno osebnost
 • uspeva nam, da smo zelo otročji in zelo odrasli
 • razumemo in poslušamo, lahko tudi dlje časa
 • ne obsojamo, ampak sprejemamo
 • sposobni smo imeti radi vse ljudi, bitja in vse stvari
 • nekaj se zmenimo in naredimo
 • medtem ko to bereš, ti manjka nasmeh, saj ni konec sveta

Celovit pristop

Ko mladostnik obišče Topmoods ga lahko za življenje usposobimo celovito, torej ne na enem, temveč na vseh ključnih področjih življenja:

 • Odnos do samega sebe (ljubezen, spoštovanje, vrednost)
 • Odnos do bližnjih (družina)
 • Odnosi z vrstniki (spoštovanje in sprejemanje)
 • Profesionalni odnosi (šola, služba)
 • Odnos do denarja
 • Doseganje ciljev in upravljanje z izzivi

Rezultati

Po končanem procesu so mladostniki v našem programu lahko:

 • bolj sproščeni v razmišljanju
 • notranje mirni
 • verjamejo vase
 • veselijo se življenja
 • sprejemajo odločitve
 • izboljšajo odnose z ljudmi
 • izboljšajo storilnost
 • postanejo kul

Prednosti našega programa

 • v praksi ga mladi sprejemajo zelo dobro, saj jim omogoča dober razvoj čustvene inteligence
 • mladi razvijejo pozitiven pristop do sproščenega načina dela
 • na mlade poleg znanja prenesemo tudi bogate življenjske izkušnje in pogled na svet
 • po koncu programa nihče ne ostane isti ali postane slabši, vsi najdejo v njem dovolj za uspešnejše, srečnejše in mirnejše življenje